Regels

Beste campinggasten,

 

Hieronder volgen enkele belangrijke regels, waar u zich aan dient te houden. De regels gelden over het gehele recreatieterrein.
 

 • Bij uw caravan mag u maximaal één auto plaatsen. De overige auto’s mogen aan de hessenweg worden geparkeerd.
   
 • Het is niet de bedoeling dat we bij de slagboom gaan treintje rijden (u laat een auto achter uw auto aanrijden). De slagboom kan hierdoor ontregeld raken en hierdoor een overlast veroorzaken voor anderen.
   
 • De maximale snelheid op de camping is 5 km per uur (houdt u rekening met kleine kinderen en honden).
   
 • Na 22.00 uur en vóór 07.00 uur is gemotoriseerd verkeer verboden.
   
 • Tijdens de zomermaanden is het niet toegestaan om met scooters, motoren en brommers over de camping te rijden! (met uitzondering van toegezegde ontheffingen). Wij verzoeken u om voor de slagboom af te stappen en het motorvoertuig aan de hand mee te voeren.
   
 • BBQ  en vuurkorven zijn toegestaan, mits er geen gevaarzetting is en er geen verbod van open vuur door de brandweer is opgelegd.
   
 • Zorg dat uw directe buren géén geluidsoverlast van u ondervinden.
   
 • Van 1 juli tot 1 september mogen er geen zware werkzaamheden worden verricht, zoals timmeren, boren, zagen etc.
   
 • Na 22.00 uur dient het stil te zijn op de camping, dus geen harde muziek, geschreeuw of rijdende auto’s (bij overtreding wordt u de toegang tot de camping ontboden).
   
 • Live muziek regelen op het campingterrein zonder toestemming van de directie is verboden.
   
 • Openbare dronkenschap wordt niet getolereerd evenals het plassen tegen caravans, bomen en planten.
   
 • Honden zijn van harte welkom op de camping, maar dienen hun behoefte buiten het terrein te doen (bij een ongelukje dient de hondenbezitter dit direct te verwijderen!).
   
 • Er mag (met uitzondering van personeelsleden) niet gewoond worden op de camping. Inschrijvingen op het adres van RC De Goudsberg worden NIET geaccepteerd.

 • In alle bungalows en groepsaccomodatie geldt een rookverbod.

 

Wij wensen u een prettige tijd op onze camping toe, maar zullen u, indien u zich niet aan de regels houdt, onmiddellijk van de camping verwijderen.

 

Met vriendelijke groet,

Roderick Zoons, Recreatiecentrum de Goudsberg