Huisregels

Beste campinggasten,

 

Hieronder volgen enkele belangrijke regels, waar u zich aan dient te houden. De regels gelden over het gehele recreatieterrein.U vindt een overzicht van alle regels in ons Parkreglement.

 

 • Bij uw caravan mag u maximaal één auto plaatsen. De overige auto’s mogen aan één kant van de Hessenweg worden geparkeerd.
   
 • U mag niet bij de slagboom treintje rijden (u laat een auto achter uw auto aanrijden). De slagboom kan hierdoor ontregeld raken en hierdoor een overlast veroorzaken voor anderen.
   
 • De maximale snelheid op de camping is 5 km per uur (houdt u rekening met kleine kinderen en honden).
   
 • Na 22.00 uur en vóór 07.00 uur is de poort gesloten en is gemotoriseerd verkeer verboden.
   
 • Tijdens de zomermaanden is het niet toegestaan om met scooters, motoren en brommers over de camping te rijden! (met uitzondering van toegezegde ontheffingen). Wij verzoeken u om voor de slagboom af te stappen en het motorvoertuig aan de hand mee te voeren naar uw plaats.
   
 • BBQ  en vuurkorven zijn toegestaan, mits er geen gevaarzetting is en er geen verbod van open vuur door de brandweer is opgelegd.
   
 • Zorg dat uw directe buren géén geluidsoverlast van u ondervinden.
   
 • Van 1 juli tot 1 september mogen er geen zware werkzaamheden worden verricht, zoals timmeren, boren, zagen etc.
   
 • Na 22.00 uur dient het stil te zijn op de camping, dus geen harde muziek, geschreeuw of rijdende auto’s (bij overtreding wordt u de toegang tot de camping ontboden).
   
 • Live muziek regelen op het campingterrein zonder toestemming van de directie is verboden.
   
 • Openbare dronkenschap wordt niet getolereerd evenals het plassen tegen caravans, bomen en planten.
   
 • Honden ( max. 2) zijn van harte welkom op de camping, maar dienen hun behoefte buiten het terrein te doen (bij een ongelukje dient de hondenbezitter dit direct te verwijderen!).
   
 • Er mag (met uitzondering van personeelsleden) niet gewoond worden op de camping. Inschrijvingen op het adres van RC De Goudsberg worden NIET geaccepteerd.
   
 • In alle gebouwen, behalve in de aangegeven ruimte, geldt een rookverbod.
   
 • Onderverhuur of commerciële korte verhuuractiviteiten van uw chalet/caravan zijn niet toegestaan.


Wij wensen u een prettige tijd op onze camping toe, maar zullen u, indien u zich niet aan de regels houdt, onmiddellijk aanspreken en wanneer nodig van de camping verwijderen.

Met vriendelijke groet,

Roderick Zoons, Recreatiecentrum de Goudsberg