Regels

Beste campinggasten,

Hieronder volgen enkele belangrijke regels, waaraan u zich als gast van de Goudsberg dient te houden:

 

* U bent hier op een recreatieterrein en u dient zich dan ook op het terrein, voetbalveld en zwembad en overige gebouwen aan de regels te houden.

* Bij uw caravan mag u maximaal één auto plaatsen.

* De maximale snelheid op de camping is 10 km per uur (houdt u rekening met kleine kinderen en honden).

* Na 22.00 uur en vóór 07.00 uur is gemotoriseerd verkeer verboden.

* BBQ is toegestaan maar het maken en aansteken van open vuurplaatsen is het gehele jaar verboden.

* Zorg dat uw directe buren géén geluidsoverlast van u ondervinden.

* Openbare dronkenschap wordt niet geaccepteerd en het plassen tegen caravans, bomen en planten ook niet.

* Honden zijn van harte welkom op de camping maar dienen hun behoefte buiten het terrein te doen (bij een ongelukje dient de hondenbezitter dit direct te verwijderen!,  poepzakjes kunt u bij de receptie kopen.

* Er mag, met uitzondering van onze eige personeelsleden, niet gewoond worden op de camping. Ook inschrijvingen op het adres van de camping worden NIET geaccepteerd. Wij zijn een familiecamping voor recreatief gebruik. Onderverhuur Is dan ook niet toegestaan; ook niet aan familieleden, kennissen, werklieden etc..

 

Wij wensen u een prettige tijd op onze camping toe, maar zullen u, indien u zich niet aan de regels houdt, onmiddellijk van de camping verwijderen.

 

Met vriendelijke groet,

Roderick Zoons, Recreatiecentrum de Goudsberg